Ξεκινάμε...

EAE Παντείου

Portal, Agenda
Κατασκευή website εκπαιδευτικού φορέα

Κατασκευή ιστοσελίδας για το Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας του Παντείου Πανεπιστημίου.

  • δυναμική ιστοσελίδα
  • custom σχεδιασμός
  • εφαρμογή ημερολογίου εκδηλώσεων και δράσεων (agenda) με οργάνωση των εκδηλώσεων σε υποκατηγορίες και αυτοματοποιημένη προβολή τους σε ημερολόγιο, αναζήτηση εκδηλώσεων ανά έτος, μήνα, κατηγορία, τίτλο
  • 2 γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά